Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tegevus Tegevus Naiskodukaitse tegevus on väga mitmekesine ja ringkonniti erinev, sõltudes kohapealsest vajadusest ning potentsiaalist. Soovid liituda Naiskodukaitsega? Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse tegevus on väga mitmekesine ja ringkonniti erinev, sõltudes kohapealsest vajadusest ning potentsiaalist.

Tegevus

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, juhtide õppeks ja instruktorite õppeks.

 

Baasväljaõpe

 

Naiskodukaitse baasväljaõppe (BVÕ) eesmärgiks on anda kõikidele liikmetele alusteadmised, mis võimaldavad neil organisatsioonis tegutseda ja erialaselt spetsialiseeruda. Liikmele on üldjuhul kohustuslik läbida baasväljaõpe täies mahus kahe aasta jooksul peale organisatsiooniga liitumist. 

 

Vastavalt kokkuleppele kohaliku malevaga on naiskodukaitsjatel soovi korral võimalik läbida ka Tegevliikme sõdurioskuste baaskursus Kaitseliidus (TSOBKkl). TSOBKkl-i läbinutel arvestatakse läbituks BVÕ IV moodul: Sõdurioskused.

Tegevus
Sakala ringkonna naiskodukaitsjad baasväljaõppe sõdurioskuste moodulil. Foto: Aili Mägi
Tegevus
Meditsiini erialagrupp

 

Erialagrupid

 

Peale baasväljaõppe läbimist 1 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) valib liige endale eriala, millele spetsialiseeruda. Eriala valiku tegemise üle peab arvet jaoskonna juhatus. Erialad, millele Naiskodukaitses spetsialiseeruda saab, on avalikud suhted, meditsiin, side ja staap, toitlustamine, kultuur, sport, formeerimine ja noortejuht.

 

Igas ringkonnas on moodustatud ülalmainitud erialagrupid, igal erialagrupil on grupivanem, kes koordineerib grupi tegevust ja haldab gruppi kuuluvate liikmete nimekirja. Liige võib kuuluda mitmesse erialagruppi, olles seejuures selgelt asjaosalisi (jaoskonna juhatus, erialagruppide juhid) teavitanud sellest, mis on tema nö esimene ehk põhieriala.

Tegevus
 Juhtide ja instruktorite väljaõpe

Juhtide ja instruktorite õpe viiakse läbi Kaitseliidu Koolis. Mõningaid erialaseid üle-eestilisi juhtide kursuseid viib läbi ka Naiskodukaitse ise.

 

AASTAPLAAN

 

Tutvu ka üle-Eestilise aastaplaaniga.

Soovid liituda Naiskodukaitsega?

 

Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt.

Kodulehe tegemine

Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, juhtide õppeks ja instruktorite õppeks Baasväljaõpe Naiskodukaitse baasväljaõppe (BVÕ) eesmärgiks on anda kõikidele liikmetele alusteadmised, mis võimaldavad neil organisatsioonis tegutseda ja erialaselt spetsialiseeruda Naiskodukaitse tegevus on väga mitmekesine ja ringkonniti erinev, sõltudes kohapealsest vajadusest ning potentsiaalist.

Tegevus

www.naiskodukaitse.ee © 2016 » Naiskodukaitse